Start Date: 15/08/2023

Price -2 ILS

Course Overview

לפתח מודעות לסכנות בעולם הקיברנטי, איומי סייבר ודרכי התגוננות. הכרת סוגי האקרים וסוגי תקיפות אפשריות. נדון כיצד ניתן לזהות איום הכולל מספר תהליכים, וכיצד ניתן להימנע ממצבים החושפים בפני האקרים את החולשות שלנו ושל המערכות שברשותנו.

Who should attend?

מנהלים, אנשי מכירות, אנשי מנהלה וכל מי שמודעות לסכנות הסייבר חשובה לו.

Prerequisite:

אין

Course Outline:

המרחב הקיברנטי והמרחב הפרטי

 • האינטרנט – נגישות מכל מקום לכל מקום
 • מכשירים וציוד כנקודת חדירה
 • התנהגות המשתמשים

איומים במרחב הקיברנטי

 • הנדסה חברתית
 • פיתויים ומלכודות
 • אתרי דיוג פרטים אישיים וסיסמאות
 • התחזות וגניבת זהות
 • תקיפות למניעת שירות
 • חדירה למחשבים
 • האזנות

כיצד נתגונן?

 • זיהוי האיום
 • כיצד נזהר מאתרים זדוניים?
 • שימוש בסיסמאות באופן בטוח
 • שימוש בכלי תוכנה להגנה
 • כיצד נתגונן תוך זיהוי מניפולציות (הנדסה חברתית)

סיכום

 • עשה ואל תעשה

שאלות ותשובות